Laktos collection - English version

Sběratelství 2015 - žebříčky sbírek sýrových etiket

Srovnávací tabulka sbírek sestavená z údajů z roku 2015 ve srovnání s rokem 2012

Za poslední tři roky se situace v oblasti sběratelství sýrových etiket nijak výrazně nezměnila - pokračuje pokles aktivity sběratelů tohoto oboru a neobjevují se noví sběratelé. Základní příčiny jsou asi tři - obecný odklon lidí od zájmové činnosti a tedy i od sběratelství, stále obtížnější získávání přírůstků etiket od výrobců i stále se zvyšující finanční náklady. Mezi přírůstky získávají stále větší cenu etikety a obaly přivezené z cest jak vlastních, tak i od známých a přátel. Ochota výrobců přispět do sbírky je stále menší.

Odklon od sběratelství signalizuje stále klesající počet členů ve sběratelských klubech a organizacích. Nejvýrazněji se to projevuje u filatelie a filumenie, ale členská základna klesá i u Klubu sběratelů kuriozit. Z klubu odchází zhruba stejný počet sběratelů jako v minulosti, ale poklesl příjem nových členů. U sekce sýrových etiket zůstává počet zhruba stejný, ale výrazně klesá jejich aktivita.

To se projevuje i v počtu vyplněných dotazníků, počet v tabulce je stejný, ale jenom proto, že podle stanovených pravidel jsou v přehledu ponechány i sbírky se staršími údaji.

Stále aktivní je skupina špičkových sběratelů u nás i v zahraničí. Tempo růstu jejich sbírek dosahuje i při výše uvedených obtížích se získáváním přírůstků výše jako ve „zlaté éře“ sběratelství. Roční přírůstky sbírek Milana Kaňoka, Mathiase van Kempena, Marka  Kosmulského a Laktos Collection se pohybují okolo 3-6 tisíc kusů. Díky aktivitě těchto a dalších sběratelů se zvýšila i velikost průměrné  sbírky, jak vyplývá ze srovnávací tabulky.

Podle čerstvých údajů a podle starších údajů v rámci stanovených pravidel byl sestaven mezinárodní žebříček deseti největších sbírek:

V tabulce zůstávají i po třech letech stejní sběratelé, u Montserrat Noya, Josefa Zelenky a Kena Claxtona nemáme aktuální údaje, takže nemůžeme posoudit jejich současnou aktivitu.

Prvenství mezi sbírkami zůstává v České republice, sbírka Laktos Collection obsahuje nejvíc etiket a obalů. O sbírku se stará Ladislav Likler, její růst dosahuje v průměru 6 000 etiket ročně. Sbírka je aktivní, každoročně je připravována tématická výstava, která koluje po republice a tak ji má možnost shlédnout velký počet osob. Sbírka je v prostorách společnosti Laktos a stále platí možnost její prohlídky po předchozí dohodě. Podrobnosti na stránkách www.laktoscollection.cz.

Dále uvádíme desítku největších sbírek v ČR:

V žebříčku došlo jen k několika změnám, staré údaje jsou u sbírek Zelenky, Kohoutka a Šmirause.

V rámci akce Sběratelství také hodnotíme v mezinárodním měřítku vývoj sbírek zemí s velkou produkcí etiket - Českou republiku, Francii a Švýcarsko.

Pořadí sbírek v těchto zemích je následující:

Bohužel u dvou největších sbírek z roku 2012 nemáme aktuální údaje, takže došlo k mírnému posunu pořadí sbírek. Je zřejmé, že v ČR je ročně vydáno minimálně řádově tisíc etiket, většině sběratelů se ale podaří zachytit ve sbírkách jen jejich část. Snižující se počet výrobců je nahrazován privátními značkami obchodních řetězců a marketingovými akcemi výrobců i distributorů. Řazení etiket je komplikovanější, protože se v některých případech údaje o výrobci nebo distributorovi uvádějí na štítku mimo etiketu. Velcí výrobci třeba tavených sýrů  (Bongrain, BEL) si nechávají některé typy balení vyrábět ve svých závodech v zahraničí a naopak, a pokud na obalu nenajdeme veterinární číslo v oválku, je nutné etiketu nebo obal řadit pod značku. Týká se to například značek Apetito, Smetanito, Maratonec, Javor a dalších. Pokud je imatrikulace uvedena, měla by být etiketa zařazena k příslušnému závodu u nás nebo v zahraničí. Stejný postup je možné použít i u etiket s privátní značkou obchodního řetězce. Zakládání etiket do sbírky komplikuje i nárůst kartonů a fólií. Jednak je úprava na list ve sbírce pracnější a tyto obaly zabírají více místa, kterého není nikdy dost. Nejméně vhodným obalem ze sběratelského hlediska je plast, který bude v budoucnu zřejmě stále častější.

V první pětici jsou bohužel dva neaktuální údaje. O sběratelkách Noya, Grony a Frémy nemáme žádné informace. Největší sbírku francouzských etiket vlastní pravděpodobně muzeum Lactopôle, které založil pan Michel Besnier.

Počet etiket ve sbírkách je jen zlomkem z toho, co bylo vydáno. Velká produkce etiket pokračuje i nadále, pokud máte možnost navštívit nějaký potravinářský veletrh dvakrát za sebou, zjistíte kompletní obaly téměř u všech vystavujících společností. Materiály se mění i zde, ale velké kulaté etikety tvoří stále většinu a jsou ozdobou sbírek. Ale i zde je absence údajů pro řazení ve sbírce. Takže se zakládají soubory podle značek řetězců - Auchan, Carrefour, Casino, U a soubory marketingových anebo spotřebitelských značek - např. Leader Price, Champion, Pâturage, Reflets de France a další.

Ve Francii dominují tři velké skupiny výrobců - Lactalis, SAVENCIA (Bongrain) a Fromageries BEL. Vyrábějí sýry pod desítkami, možná stovkami značek v desítkách sýráren a na etiketách uvádějí jen hlavní název společnosti, etikety se zařazují podle imatrikulace. Nejznámější značkou Lactalisu je President, ale také Société a mnoho dalších. Lactalis je největší mlékárenskou společností na světě, patří jí i společnosti Galbani, Baer, Parmalat a další po celém světě. Společnost SAVENCIA (Bongrain se přejmenoval od roku 2015) vyrábí pod značkou Coeur de Lion, Cantorel, Saint Albray, Géramont, Caprice de Dieux a další. Nejznámějšími značkami společnosti BEL jsou La vache qui rit, Kiri, Bonbel, Boursin (Gervais), Leerdammer, Maredsous a další. Všechny společnosti mají zastoupení v ČR: Lactalis (Klatovy, Kunín), Bongrain (Pribina Sedlčany, Hodonín), BEL (Želetava).

Ve Francii probíhá stále ještě obměna etiket za novou značku A.O.C., někde se mění v imatrikulaci značka FR za FRANCE. Vedle velkoformátových etiket jsou velmi zajímavé nenápadné farmářské etikety, kterých je hodně a jsou určené za ty "pravé" francouzské místní sýry. Dá se říci, že jsou dokonce přesněji značeny, než etikety velkých firem.

Nedostižným sběratelem etiket této země je švýcarský sběratel Heinz Boltshauser. Sbírá přes padesát let a ve sbírce má stovky unikátních etiket.

Obraz švýcarských etiket se v posledním desetiletí zcela změnil. Většinu sběratelů právě bývalé etikety švýcarských tavíren ke sbírání přivedly - lákavé etikety se spoustou trojúhelníků, variant a sérií se ve sbírkách krásně vyjímaly. V současnosti je etiketa taveného sýra ze Švýcarska spíše výjimkou. Jediná tavírna vyrábí krabičkové sýry pod značkami Gerber, Tiger a Chalet a to ještě s kartonovým víčkem.

Naproti tomu narostl počet etiket od zhruba stovky malých i větších výrobců, kteří vyrábějí různé krajové nebo místní speciality, od malých sýrů až po bochníky. Většinu velkých výroben vlastní společnost EMMI, která má i největší porcovnu bochníkových sýrů. Porce s etiketami produkuje i společnost Lustenberger & Dürst, která v minulosti vyráběla tavené sýry s atraktivními etiketami.

V následující tabulce uvádíme největší sbírky zemí, zastoupených ve sbírkách, kde jednotlivé sloupce obsahují pořadí státu v žebříčku zemí, název a zkratku státu, jméno sběratele vlastnícího největší sbírku a počet kusů jejich etiket:

Seznam států je vytvořen podle aktuální světové situace, kterou lze najít například na Wikipedii:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta
resp.: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states
Zkratky států podle ISO 3166-1 vychází z následujícího seznamu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zkratek_st%C3%A1t%C5%AF.

Proto některé sběrateli uváděné země jsou zahrnuty ve statistikách států, pod které tato konkrétní území náleží, například:

  • Curaçao - Nizozemsko
  • Kanárské ostrovy - Španělsko
  • Madeira - Portugalsko
  • Nová Kaledonie - Francie
  • Portoriko - USA
  • Réunion - Francie
  • Jižní Osetie - Gruzie

Pokud bychom měli komentovat tabulku států, tak i zde můžeme konstatovat několik rozdílných faktů. Počet zastoupených států ve sbírkách se zvýšil o dva. Dva specialisté na exotiku (z pohledu sýrových etiket) Jiří Medek a Jarmil Škop mají ve sbírkách opravdu vzácné země. Ale nejsou všechny, protože Jiří Medek objevil na internetu údaje o etiketách z opravdu nedostupných zemí. Zbývá jen maličkost - dostat se k nim.

K určitým změnám došlo i u velkých zemí - polské etikety se díky aktivitě Marka Kosmulského přiblížily etiketám německým. Poměrně velký přírůstek zaznamenalo Rakousko a Kanada. Naproti tomu USA a Dánsko stagnují, přestože tam najdeme na internetu spousty novinek. Přibývají etikety ze zemí, které byly do nedávna málo zastoupené - Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie a další.

Kompletní výsledky sekce sýrových etiket ke stažení.24. 05. 2015, Jaromír Lebl, Ladislav Likler, Ing. Jarmil Škop
Novinky
Kanada
Kanada
16. 06. 2024: Celá novinka

Srbsko
Srbsko
11. 06. 2024: Celá novinka

Francie
Francie
06. 06. 2024: Celá novinka

Česká republika
Česká republika
01. 06. 2024: Celá novinka

Francie
Francie
27. 05. 2024: Celá novinka

Irsko
Irsko
22. 05. 2024: Celá novinka

Laktos collection - Cheese labels - All rights reservedONCZ.NET Copyright © Laktos Praha, spol. s.r.o. & Ladislav Likler. CMS phpRS. Webdesign by PENAweb. optimalizace PageRank.cz