Laktos collection - English version

Sběratelství 2012 - žebříčky sbírek sýrových etiket

Srovnávací tabulka sbírek sestavená z údajů z roku 2012 ve srovnání s rokem 2009

Za poslední tři roky se situace v oblasti sběratelství sýrových etiket nezměnila - pokračuje pokles aktivity sběratelů tohoto oboru a neobjevují se noví sběratelé. Základní příčiny jsou asi tři - obecný odklon lidí od zájmové činnosti a tedy i od sběratelství, stále obtížnější získávání přírůstků etiket od výrobců i stále se zvyšující finanční náklady. Mezi přírůstky získávají stále větší cenu etikety a obaly přivezené z cest jak vlastních, tak i od známých a přátel. Ochota výrobců přispět do sbírky je stále menší.

Odklon od sběratelství signalizuje stále klesající počet členů ve sběratelských klubech a organizacích. Nejvýrazněji se to projevuje u filatelie a filumenie, ale členská základna klesá i u Klubu sběratelů kuriozit. Z klubu odchází zhruba stejný počet sběratelů jako v minulosti, ale poklesl příjem nových členů. U sekce sýrových etiket zůstává počet zhruba stejný, ale výrazně klesá jejich aktivita.

To se projevuje i v počtu vyplněných dotazníků, počet v tabulce je stejný, ale jenom proto, že podle stanovených pravidel jsou v přehledu ponechány i sbírky se staršími údaji.

  2012 / ks 2009 / ks
Počet sběratelů v sekci SE KSK 47 48
Počet evidovaných sbírek 63 59
Největší sbírka (ks) 209 540 193 417
Průměrná velikost sbírky (ks) 44 665 44 473
Celkový počet etiket ve sbírkách (ks)  2 813 906 2 623 934

Stále aktivní je skupina špičkových sběratelů u nás i v zahraničí. Tempo růstu jejich sbírek dosahuje i při výše uvedených obtížích se získáváním přírůstků úrovně jako ve "zlaté éře" sběratelství. Roční přírůstky sbírek Milana Kaňoka, van Kempena, Marka Kosmulského a Laktos Collection se pohybují okolo pěti tisíc kusů. Díky aktivitě těchto a dalších sběratelů se zvýšila i velikost průměrné sbírky, jak vyplývá ze srovnávací tabulky.

Podle čerstvých údajů a podle starších údajů v rámci stanovených pravidel byl sestaven mezinárodní žebříček deseti největších sbírek:

2012

Jméno

Počet ks

 

2009

Jméno

Počet ks

1. LAKTOS Collection 209 540   1. BOLSHAUSER Heinz 193 417
2. BOLTSHAUSER Heinz 189 864   2. LIKLER Ladislav 180 815
3. KEMPEN Mathias van 183 058   3. KEMPEN Mathias van 168 861
4. NOYA Montserrat 160 901   4. NOYA Montserrat 154 716
5. KAŇOK Milan 145 113   5. ZELENKA Josef 135 214
6. ZELENKA Josef 127 948   6. KAŇOK Milan 127 948
7. KOSMULSKI Marek (PL) 121 881   7. KOSMULSKI Marek (PL) 107 202
8. TATÍČEK Jaroslav 102 585   8. TATÍČEK Jaroslav 97 284
9. CLAXTON Ken (GB) 99 379   9. KOHOUTEK Václav 92 376
10. KOHOUTEK Václav 96 214   10. CLAXTON Ken (GB) 87 469

V tabulce zůstávají i po třech letech stejní sběratelé, jen u Josefa Zelenky nemáme aktuální údaje, takže nemůžeme posoudit jeho současnou aktivitu.

Prvenství mezi sbírkami zůstává v České republice, sbírka Laktos Collection obsahuje nejvíc etiket a obalů. O sbírku se stará Ladislav Likler, její růst dosahuje v průměru 5 000 etiket ročně. Sbírka je aktivní, každoročně je připravována tématická výstava, která koluje po republice a tak ji má možnost shlédnout velký počet osob. V roce 2010 byla tématem sbírky Flora a fauna na sýrových etiketách, v roce 2011 to byla výstava ke 100 letům tavených sýrů a pro rok 2013 je námětem 222 let Krále sýrů Camembert. Tak jako u tavených sýrů se i u camembertu připravuje obchodně propagační akce s hodnocením sýrů a odborným seminářem. Sbírka bude přemístěna do prostor společnosti Laktos a stále platí možnost její prohlídky po předchozí dohodě.

Dále uvádíme desítku největších sbírek v ČR:

2012

Jméno

Počet ks

 

2009

Jméno

Počet ks

1. LAKTOS Collection 209 540   1. Laktos Collection 193 417
2. Kaňok Milan, Ing. 145 113   2. Kaňok Milan, Ing. 135 214
3. Zelenka Josef 127 948   3. Zelenka Josef 127 948
4. Tatíček Jaroslav 102 585   4. Tatíček Jaroslav 97 284
5. Kohoutek Václav 96 214   5. Kohoutek Václav 92 376
6. Petruželka Jiří 86 375   6. Petruželka Jiří 83 828
7. Lebl Jaromír 75 570   7. Šmiraus Adolf 73 298
8. Šmiraus Adolf 73 298   8. Lebl Jaromír 69 975
9. Springer Jaroslav 70 022   9. Springer Jaroslav 67 329
10. Poláchovi Pavel a Tomáš 66 981   10. Tregl Pavel 60 203

V žebříčku došlo jen k několika změnám, staré údaje jsou pouze u sbírek Zelenky a Šmirause.

V rámci akce Sběratelství také hodnotíme v mezinárodním měřítku vývoj sbírek zemí s velkou produkcí etiket - Českou republiku, Francii a Švýcarsko.

Pořadí sbírek v těchto zemích je následující:

Česká republika

2012

Jméno

Počet ks

 

2009

Jméno

Počet ks

1. Kouřím Jan 24 494   1. Kouřím Jan 21 314
2. Socha Josef 19 200   2. Petruželka Jiří 16 170
3. Petruželka Jiří 17 863   3. Pipota Josef 16 030
4. Kaňok Milan 17 407   4. Zelenka Josef 14 998
5. Pipota Josef 16 030   5. Socha Josef 14 700

S výjimkou největší sbírky Jana Kouříma se pořadí změnilo na každé pozici. Starý údaj je pouze u sbírky Josefa Pipoty, kde došlo k útlumu aktivity v souvislosti se zdravotním stavem sběratele.

Podle špičkové specializované sbírky Jana Kouříma je zřejmé, že v ČR je ročně vydáno minimálně řádově tisíc etiket, většině sběratelů se ale podaří zachytit ve sbírkách jen jejich část. Snižující se počet výrobců je nahrazován privátními značkami obchodních řetězců a marketingovými akcemi výrobců i distributorů. Řazení etiket je komplikovanější, protože se v některých případech údaje o výrobci nebo distributorovi uvádějí na štítku mimo etiketu. Velcí výrobci třeba tavených sýrů (Bongrain, BEL) si nechávají některé typy balení vyrábět ve svých závodech v zahraničí a naopak a pokud na obalu nenajdeme veterinární číslo v oválku, je nutné etiketu nebo obal řadit pod značku. Týká se to například značek Apetito, Smetanito, Maratonec, Javor a dalších. Pokud je imatrikulace uvedena, měla by být etiketa zařazena k příslušnému závodu u nás nebo v zahraničí. Stejný postup je možné použít i u etiket s privátní značkou obchodního řetězce.

Zakládání etiket do sbírky komplikuje i nárůst kartonů a fólií. Jednak je úprava na list ve sbírce pracnější a tyto obaly zabírají více místa, kterého není nikdy dost. Nejméně vhodným obalem ze sběratelského hlediska je plast, který bude v budoucnu zřejmě stále častější.

Francie

2012

Jméno

Počet ks

 

2009

Jméno

Počet ks

1. Kempen Mathias van 73 995   1. Kempen Mathias van 68 495
2. Laktos Collection 57 166   2. Noya Montserrat 54 492
3. Noya Montserrat 54 730   3. Laktos Collection 51 994
4. Grony Dominique 48 871   4. Grony Dominique 48 871
5. Frémy Françoise 43 818   5. Frémy Françoise 43 818

V první pětici jsou bohužel dva neaktuální údaje. O francouzských sběratelkách Grony a Frémy nemáme žádné informace. Největší sbírku francouzských etiket vlastní pravděpodobně muzeum Lactopôle, které založil pan Michel Besnier.

Počet etiket ve sbírkách je jen zlomkem z toho, co bylo vydáno. Velká produkce etiket pokračuje i nadále, pokud máte možnost navštívit nějaký potravinářský veletrh dvakrát za sebou, zjistíte kompletní obaly téměř u všech vystavujících společností. Materiály se mění i zde, ale velké kulaté etikety tvoří stále většinu a jsou ozdobou sbírek. Ale i zde je absence údajů pro řazení ve sbírce. Takže se zakládají soubory podle značek řetězců - Auchan, Carrefour, Casino, U a soubory marketingových anebo spotřebitelských značek - např. Leader Price, Champion, Pâturage, Reflets de France a další.

Ve Francii dominují tři velké skupiny výrobců - Lactalis, Bongrain a Fromageries BEL. Vyrábějí sýry pod desítkami, možná stovkami značek v desítkách sýráren a na etiketách uvádějí jen hlavní název společnosti, etikety se zařazují podle imatrikulace. Nejznámější značkou Lactalisu je President, ale také Société a mnoho dalších. Lactalis je největší mlékárenskou společností na světě, patří jí i společnosti Galbani, Baer, Parmalat a další po celém světě. Společnost Bongrain vyrábí pod značkou Cantorel, Saint Albray, Géramont, Caprice de Dieux a další. Nejznámějšími značkami společnosti BEL jsou La vache qui rit , Kiri, Bonbel, Boursin (Gervais), Leerdammer, Maredsous a další. Všechny společnosti mají zastoupení v ČR: Lactalis (Klatovy, Kunín), Bongrain (Pribina, Sedlčany, Hodonín), BEL (Želetava).

Ve Francii probíhá stále ještě obměna etiket za novou značku A.O.C. , někde se mění v imatrikulaci značka FR za FRANCE. Vedle velkoformátových etiket jsou velmi zajímavé nenápadné farmářské etikety, kterých je hodně a jsou určené na ty "pravé" francouzské místní sýry.

Švýcarsko

2012

Jméno

Počet ks

 

2009

Jméno

Počet ks

1. Boltshauser Heinz 31 791   1. Boltshauser Heinz 30 354
2. Laktos Collection 17 348   2. Noya Montserrat 16 570
3. Kempen Mathias van 16 838   3. Kempen Mathias van 16 209
4. Noya Montserrat 16 181   4. Noya Montserrat 15 774
5. Kaňok Milan 15 490   5. Kaňok Milan 15 017

Nedostižným sběratelem etiket této země je švýcarský sběratel Heinz Boltshauser. Sbírá skoro padesát let a ve sbírce má stovky unikátních etiket.

Obraz švýcarských etiket se v posledním desetiletí zcela změnil. Většinu sběratelů právě bývalé etikety švýcarských tavíren ke sbírání přivedly - lákavé etikety se spoustou trojúhelníků, variant a sérií se ve sbírkách krásně vyjímaly. V současnosti je etiketa taveného sýra ze Švýcarska spíše výjimkou. Jediná tavírna vyrábí krabičkové sýry pod značkami Gerber, Tiger a Chalet a to ještě s kartonovým víčkem. Naproti tomu narostl počet etiket od zhruba stovky malých i větších výrobců, kteří vyrábějí různé krajové nebo místní speciality, od malých sýrů až po bochníky. Většinu velkých výrobců vlastní společnost EMMI, která má i největší porcovnu bochníkových sýrů. Porce s etiketami produkuje i společnost Lustenberger & Dürst, která v minulosti vyráběla tavené sýry s atraktivními etiketami.

Seznam států je vytvořen podle aktuální světové situace, kterou lze najít například na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta
resp.: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states

Zkratky států podle ISO 3166-1 vycházejí z následujícího seznamu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zkratek_st%C3%A1t%C5%AF

Proto některé sběrateli uváděné země jsou zahrnuty ve statistikách států, pod které tato konkrétní území náleží, například:

  • Curaçao - Nizozemsko
  • Kanárské ostrovy - Španělsko
  • Madeira - Portugalsko
  • Nová Kaledonie - Francie
  • Portoriko - USA
  • Réunion - Francie
Ke komentáři k vývoji sbírek za poslední tři roky se ještě vrátíme.

Kompletní výsledky sekce sýrových etiket ke stažení.

English version - Kompletní výsledky sekce sýrových etiket ke stažení.31. 12. 2012, Jaromír Lebl, Ladislav Likler, Jarmil Škop
Novinky
Česká republika
Česká republika
11. 07. 2024: Celá novinka

Polsko
Polsko
06. 07. 2024: Celá novinka

Francie
Francie
01. 07. 2024: Celá novinka

Španělsko
Španělsko
26. 06. 2024: Celá novinka

Slovensko
Slovensko
21. 06. 2024: Celá novinka

Kanada
Kanada
16. 06. 2024: Celá novinka

Laktos collection - Cheese labels - All rights reservedONCZ.NET Copyright © Laktos Praha, spol. s.r.o. & Ladislav Likler. CMS phpRS. Webdesign by PENAweb. optimalizace PageRank.cz