Laktos collection - English version

Sběratelství 2009 - žebříčky sbírek sýrových etiket

Sekce patří v rámci Klubu sběratelů kuriozit mezi nejstarší, ale ani jí se nevyhnula stagnace a pokles zájmu a aktivity sběratelů tohoto oboru. Počet sběratelů, kteří jsou uvedeni v posledním Členském adresáři sice nepoklesl, ale výrazně poklesl počet vrácených dotazníků pro akci Sběratelství 2009. To se týká i sběratelů mimo klub, kteří se sekcí spolupracovali.

Důvod poklesu zájmu může souviset i se změnou produkce sýrových etiket a obalů v posledních letech. Stále se zvyšuje podíl kartonů, fólií a plastů a je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat. Ukládání obalů tohoto typu je pracnější a náročnější na místo. Na druhé straně jsou snadno dostupné adresy výrobců na internetu a produkce etiket je obrovská. V Evropě je možné očekávat obměnu velkého počtu etiket při změně označení státu na oválku veterinární imatrikulace na dvoupísmenné (D - DE, E - ES atd.). Změnu etiket si také vyžádá umístění loga originality a označení původu u vybraných sýrů, což zvláště ve Francii budou tisíce etiket, které dosud nesou označení A.O.C.. Vzniká řada nových sýráren na farmách, které mají vlastní, někdy velmi zajímavé etikety. Tedy možnosti velké, ale ochota sýráren etikety zaslat je malá.

Změny si také vyžaduje řazení etiket ve sbírkách. Na jedné straně je zjednodušením veterinární imatrikulace (oválek se značkou země a číslem výrobny) a na druhé straně jsou stále víc redukovány údaje na vnitřních nebo horních etiketách. Imatrikulace je uváděna na boku nebo dně obalu, řada výrobců vyrábí pro odběratele jeho obchodní značku (SANDEN) a pokud není k dispozici celý obal, výrobce se nedá zjistit. Řešením je vytvoření složek podle značky, což se paradoxně daří lépe ve velkých sbírkách.

V posledních letech došlo ke změně ve vedení sekce, což bylo velmi potřebné. Anketa o nejlepší etiketu roku sklouzla před několika lety do nepřehledného kvanta etiket s tiskovými změnami, které mělo být údajně katalogem roční produkce. Přehled mělo k dispozici jen několik jednotlivců a tři čtvrtiny anketních čísel nezískalo při hlasování ani bod. Hlasovalo stále méně sběratelů, takže výsledky měly pochybnou objektivitu. Anketa se vrací k původní definici, tzn. k etiketám a obalům s novým motivem. Už druhý rok se díky Jaromíru Leblovi a Jarmilovi Škopovi hlasovalo na internetu, což přineslo násobky počtu hlasujících a do hlasování se zapojili i mlékárenští odborníci.

Novinky sýrových etiket z Velké Británie

Pokles aktivity je vidět na akci Sběratelství. Počet vyplněných dotazníků u českých sběratelů poklesl na polovinu a výrazně se snížil počet dotazníků ze zahraničí. Tam je důvod jiný - neměli jsme k dispozici většinu adres sběratelů, kteří dotazníky vyplnili v minulém ročníku. Bývalý vedoucí je údajně bez jakéhokoliv opodstatnění předal jednomu sběrateli. Ten na žádost o vrácení sdělil, že je asi ztratil nebo spálil. Adresář sekce znovu vybuduje, již byla v tomto směru zahájena spolupráce s francouzským klubem C.T.F., ale výsledky se projeví až za tři roky.

Následující tabulka dává srovnání výsledků průzkumu sbírek v roce 2009 s rokem 2006.

 

2009 / ks

2006 / ks

Počet sběratelů sekce SE KSK 48 50
Počet evidovaných sbírek 59 77
Největší sbírka (ks) 193 417 172 105
Průměrná sbírka (ks) 44 473 38 516
Celkový počet etiket ve sbírkách 2 623 934 2 965 757

Podle získaných údajů a podle starších údajů v rámci stanovených pravidel uvádíme mezinárodní žebříček deseti největších sbírek:

2009

Jméno

Počet ks

 

2006

Jméno

Počet ks

1. LAKTOS Collection 193 417   1. BOLSHAUSER Heinz 172 105
2. BOLTSHAUSER Heinz 180 815   2. LIKLER Ladislav 169 314
3. KEMPEN Mathias van 168 861   3. KEMPEN Mathias van 156 243
4. NOYA Montserrat 154 716   4. NOYA Montserrat 154 709
5. KAŇOK Milan 135 214   5. ZELENKA Josef 124 198
6. ZELENKA Josef 127 948   6. KAŇOK Milan 124 039
7. KOSMULSKI Marek 107 202   7. KOSMULSKI Marek 92 586
8. TATÍČEK Jaroslav 97 284   8. TATÍČEK Jaroslav 92 383
9. KOHOUTEK Václav 92 376   9. KOHOUTEK Václav 85 321
10. CLAXTON Ken 87 469   10. PETRUŽELKA Jiří 80 480

Počet českých sběratelů v první desítce se o jednoho sběratele snížil, ale stejně je možné naše umístění považovat za úspěch. Rozdíly mezi jednotlivými sbírkami jsou natolik velké, že se pořadí pravděpodobně nezmění ani v příštím ročníku Sběratelství.

Dále uvádíme desítku největších sbírek v ČR:

2009

Jméno

Počet ks

 

2006

Jméno

Počet ks

1. LAKTOS Collection 193 417   1. LIKLER Ladislav 169 314
2. KAŇOK Milan 135 214   2. ZELENKA Josef 124 198
3. ZELENKA Josef 127 948   3. KOHOUTEK Václav 85 321
4. TATÍČEK Jaroslav 97 284   4. PETRUŽELKA Jiří 80 480
5. KOHOUTEK Václav 92 376   5. ZÁBSKÝ Vladimír 72 000
6. PETRUŽELKA Jiří 83 828   6. ZIMMERMANNOVÁ A. 66 302
7. ŠMIRAUS Adolf 73 298   7. LEBL Jaromír 64 824
8. LEBL Jaromír 69 975   8. SPRINGER Jaroslav 64 160
9. SPRINGER Jaroslav 67 329   9. ŠMIRAUS Adolf 60 129
10. TREGL Pavel 60 203   10. KOTAŠKA Jaroslav 50 000

Z přehledu roku 2006 zmizely sbírky Aleny Zimmermannové a Vladimíra Zábského - obě byly prodány.

Největší česká sbírka LAKTOS Collection je zároveň největší světovou sbírkou. Jde o sbírku Ladislava Liklera, kterou na podzim roku 2007 převzala společnost Laktos, s.r.o. Praha a její tvůrce zůstal správcem sbírky a stará se o její růst a využití. Sbírka oproti roku 2006 vykazuje velký nárůst, který má ale své vysvětlení. Ladislav Likler už řadu let počet etiket u velkých zemí (počtem etiket) odhadoval a počítal jen země s menšími kolekcemi. Odhad se snažil spíš uvést nižší, aby počet nebyl nadsazen. Při předání sbírky Laktosu byla sbírka přepočítána a byly zjištěny mnohem
větší skutečné počty u Francie, Německa a dalších zemí. Samozřejmě také někde byl zjištěný počet nižší, jak je uvedeno v jednotlivých tabulkách. Od té doby jsou přírůstky evidovány a nebyl proto problém uvést pro akci Sběratelství už přesná čísla. Ladislav Likler odhaduje, že je to nárůst zcela mimořádný, v současnosti i poměrně aktivní sběratelé mohou dosáhnout ročního přírůstku 1-2 tisíce kusů.

Sbírka LAKTOS Collection je uložena v samostatné, vytápěné místnosti, kde je ještě možnost uložení několika desítek tisíc přírůstků. Etikety jsou uloženy v kartónových (prešpánových) deskách jednotné barvy s označením obsahu na hřbetě. Celek působí systematickým dojmem, i když se desky v současnosti těžko obstarávají. Vyrábí je jedna papírna, která je dělá v podstatě na objednávku sběratele. Protože je sbírka studijním materiálem, obsahuje mimo etiket sýrů také prospekty a propagační předměty firem a národních mlékárenských komitétů. Jsou založeny i obaly mléka, jogurtů, másla a dalších mlékárenských výrobků. Do stavu sbírky se nepočítají, stejně tak jako kolekce víček od smetan do kávy, kterých je ve sbírce přes dva tisíce. Část krabiček je ponechána v původním stavu a je využívána pro výstavní účely. Sbírka nemá stanovenu specializaci, její rozsah je v mnoha specializacích, které uvádějí ostatní sběratelé mnohem větší. Správce sbírky je velký příznivec farmářské výroby sýrů a snaží se získávat i malé kolekce z farem v Evropě i zámoří.

Novinky sýrových etiket z Rakouska

Součástí sbírky je stovka starých mlékárenských lahví a odborná knihovna o sýrech a etiketách z celého světa. Přírůstky do sbírky získává sběratel korespondencí s firmami a výměnou s českými a zahraničními sběrateli. Největším partnerem je Ing. Milan Kaňok, se kterým si vzájemně vyměnili téměř 20 000 etiket. Ve výměně je Laktos Collection velkorysý a se všemi partnery, s jedinou výjimkou, má aktivní stav. Přírůstky vozí i přátelé a známí z cest i ze své spotřeby, významnou pomocí je i vstřícnost českých mlékárenských firem, se kterými se Ladislav Likler zná z odborné spolupráce.

V rámci akce Sběratelství se hodnotí i sbírky Francie, Švýcarska a České republiky. Prvních pět sbírek uvádíme v mezinárodním měřítku. Vývoj v těchto zemích je následující:

Francie

2009

Jméno

Počet ks

 

2006

Jméno

Počet ks

1. LAKTOS Collection  51 994   1. LIKLER Ladislav 46 372
2. KAŇOK Milan 33 736   2. ZELENKA Josef 33 024
3. ZELENKA Josef 33 544   3. KAŇOK Milan 32 214
4. KOHOUTEK Václav 24 757   4. KOHOUTEK Václav 23 236
5. TATÍČEK Jaroslav 20 155   5. UHER Jan 21 336

Švýcarsko

2009

Jméno

Počet ks

 

2006

Jméno

Počet ks

1. LAKTOS Collection 16 570   1. LIKLER Ladislav 16 420
2. KAŇOK Milan 15 017   2. KAŇOK Milan 14 465
3. ZELENKA Josef 11 237   3. ZELENKA Josef 11 134
4. TATÍČEK Jaroslav 9 570   4. ZIMMERMANNOVÁ 9 807
5. SPRINGER Jaroslav 8 389   5. TATÍČEK Jaroslav 9 302

Česko

2009

Jméno

Počet ks

 

2006

Jméno

Počet ks

1. KOUŘÍM Jan 21 214   1. KOUŘÍM Jan 17 693
2. PETRUŽELKA Jiří 16 170   2. PIPOTA Josef 16 000
3. PIPOTA Josef 16 030   3. PETRUŽELKA Jiří 14 624
4. ZELENKA Josef 14 998   4. ZELENKA Josef 14 033
5. SOCHA Josef 14 700   5. SOCHA Josef 13 900

Po delší době udělil výbor klubu diplom za největší kolekci českých etiket. Získal ho Jan Kouřím, jehož sbírky českých a slovenských etiket nemají konkurenci již řadu let. Vznik sbírky je zajímavý - malou kolekci etiket pro něho připravil jeho otec (člen KSK Lubomír Kouřím, držitel NEJ diplomů za největší sbírky vkládaných obrázků ze žvýkaček) a v sedmi letech ji synovi věnoval. Ten ve sbírce pokračoval, nejdříve sbíral etikety všech států a potom se specializoval na Československo, nyní ČR a SR. Sbírka je uspořádána podle bývalých 10 krajů a etikety jsou lepeny na kartony formátu A4 a ukládány do desek. Přírůstky do sbírky získává výměnou, koupí novinek v obchodech a osobním nebo korespondenčním kontaktem s výrobci. Sbírka je uložena v bytě v menší místnosti, která pro růst sbírky plně postačuje.

Musíme konstatovat, že za poslední období poklesl počet aktivních sběratelů, ale sběratelé z ČR stále patří ke špičce, jak nakonec ukázal i letošní přehled.

Kompletní výsledky sekce sýrových etiket ke stažení.29. 11. 2009, Sekce sýrových etiket - Klub sběratelů Kuriozit
Novinky
Česká republika
Česká republika
11. 07. 2024: Celá novinka

Polsko
Polsko
06. 07. 2024: Celá novinka

Francie
Francie
01. 07. 2024: Celá novinka

Španělsko
Španělsko
26. 06. 2024: Celá novinka

Slovensko
Slovensko
21. 06. 2024: Celá novinka

Kanada
Kanada
16. 06. 2024: Celá novinka

Laktos collection - Cheese labels - All rights reservedONCZ.NET Copyright © Laktos Praha, spol. s.r.o. & Ladislav Likler. CMS phpRS. Webdesign by PENAweb. optimalizace PageRank.cz