Laktos collection - English version

Sběratelství 2006 - žebříčky sbírek sýrových etiket

Sekce "Sýrové etikety" (SE) pracuje v rámci KSK již od roku 1966. Sběratelskou činnost v tomto oboru sledujeme od počátku činnosti sekce pomocí dotazníkových akcí, organisovaných každé tři roky. Ve XIV. členském adresáři KSK uvádí sýrové etikety jako svůj hlavní nebo vedlejší sběratelský obor 50 sběratelů. Sekce SE však spolupracuje také s dalšími několika desítkami aktivních sběratelů z České republiky i ze zahraničí. V rámci akce Sběratelství 2006 jsme rozeslali 77 dotazníků, vyplněných se jich vrátilo 48.

Následující přehled porovnává údaje získané z dotazníků pro rok 2006 s údaji z roku 2003. Počet sběratelů se prakticky nezměnil, o aktivitě sběratelů však svědčí to, že největší sbírka se rozrostla o 7000 kusů a celkový počet etiket ve sledovaném období vzrostl  o více než půl milionu kusů.

Rok 2003 2006 
počet sběratelů sekce SE  KSK 51 50
počet evidovaných sbírek 63 77
největší sbírka (ks) 165 155 172 105
průměrná sbírka (ks) 38 767 38 516
celkový počet SE ve sbírkách 2 443 000 2 965 757

Akce SBĚRATELSTVÍ 2006 se zúčastnilo 48 sběratelů z ČR, 15 Francouzů, 4 Poláci, 2 Švýcaři, 2 Nizozemci a po jednom sběrateli z Německa, Slovenska, Španělska, Ukrajiny, USA a Velké Británie.

 Zde je žebříček dvaceti největších českých sběratelů - členů KSK:

Poř. Jméno počet SE ve sbírce
1. LIKLER Ladislav 169 314
2. ZELENKA Josef - Muzeum Luže 124 198
3. KOHOUTEK Václav 85 321
4. PETRUŽELKA Jiří 80 480
5. ZÁBSKÝ Vladimír 72 000
6. ZIMMERMANNOVÁ Alena 66 302
7. LEBL Jaromír 64 824
8. SPRINGER Jaroslav 64 160
9. ŠMIRAUS Adolf 60 129
10. KOTAŠKA Jaroslav 50 000
11. BIEBL Otakar 44 500
12. TREGL Pavel 43 154
13. PROKŮPEK Jaroslav 40 000
14. NOVOTNÝ Milan 39 415
15. MEDEK Jiří 30 722
16. HORŇÁK Milan (SK) 24 796
17. KOCÁBEK Tomáš 23 910
18. HRUBÁ Lenka 22 105
19. PIPOTA Josef 19 540
20. SOLIL  Stanislav 17 444

V další tabulce je mezinárodní žebříček  dvaceti největších sběratelů SE v roce 2006:

Poř. Jméno země počet SE ve sbírce
1. BOLTSHAUSER Heinz CH 172 105
2. LIKLER Ladislav CZ 169 314
3. KEMPEN Mathias van NL 156 243
4. NOYA Montserrat E 154 709
5. ZELENKA Josef - Muzeum Luže CZ 124 198
6.

KAŇOK Milan

CZ 124 039
7. KOSMULSKI Marek PL 92 586
8. TATÍČEK Jaroslav CZ 92 383
9. KOHOUTEK Václav CZ 85 321
10. PETRUŽELKA Jiří CZ 80 480
11. CLAXTON Ken GB 78 542
12. GRONY Dominique F 72 589
13. ZÁBSKÝ Vladimír CZ 72 000
14. LOISTRON René F 69 985
15. ZIMMERMANNOVÁ Alena CZ 66 302
16. LEBL Jaromír CZ 64 824
17. SPRINGER Jaroslav CZ 64 160
18. ŠMIRAUS Adolf CZ 60 129
19. UHER Jan  CZ 57 380
20. FRÉMY Francoise F 53 974

Dlouhodobě jsou sledovány největší sbírky sýrových etiket České republiky, Francie a Švýcarska, které vlastní čeští sběratelé:

ČESKÁ REPUBLIKA

2003 2006
Poř. Jméno Poč. kusů Poř. Jméno Poč. kusů
1. KOUŘÍM 14 365 1. KOUŘÍM 17 693
2. BULDRA 12 558 2. PIPOTA 16 000
3. SOCHA 11 600 3. PETRUŽELKA 14 624
4. PETRUŽELKA 10 636 4. ZELENKA 14 033
5. TIEFFENBACH 9 694 5. SOCHA 13 900

FRANCIE

2003 2006
Poř. Jméno Poč. kusů Poř. Jméno Poč. kusů
1. LIKLER 44 208 1. LIKLER 46 372
2. KAŇOK 30 983 2. ZELENKA 33 024
3. ZELENKA 25 420 3. KAŇOK 32 214
4. KOHOUTEK 21 353 4. KOHOUTEK 23 236
5. UHER 21 336 5. UHER 21 336

ŠVÝCARSKO

2003 2006
Poř. Jméno Poč. kusů Poř. Jméno Poč. kusů
1. LIKLER 16 050 1. LIKLER 16 420
2. KAŇOK 14 190 2. KAŇOK 14 465
3. ZIMMERMANNOVÁ 9 807 3. ZELENKA 11 134
4. TATÍČEK 8 638 4. ZIMMERMANNOVÁ 9 807
5. ZELENKA 8 579 5. TATÍČEK 9 302

Tvůrce největší sbírky sýrových etiket v ČR Ladislav Likler charakterizuje situaci v tomto oboru za poslední tři roky takto:

Počet sběratelů tohoto oboru je stabilizovaný, ale určitě to neplatí o aktivních sběratelích. Vývoj v balení sýrů směřuje k velkému podílu fólií a krabiček a to přináší růst objemu sbírky a nároku na prostor. Existuje také řada sběratelů, kteří kromě papírových etiket a samolepek ostatní obaly nesbírají, což působí obtíže ve výměně jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Mám několik zahraničních partnerů, kteří zatím krabičky přijímají, ale poštovné stojí 100 Kč. Když vezmeme v úvahu, že z následné výměny si vyberu jen desítku nebo dvě do sbírky, náklady se dají snadno vypočítat nebo odhadnout.

Vysoké náklady platí i pro korespondenci s firmami v zahraničí. Procento odpovědí se pohybuje mezi 10 a 20 % a etikety jsou zasílány obvykle po jedné, takže výměnného materiálu je minimum. Na druhé straně je ale pravdou, že obvykle jdou všechny etikety do sbírky. Vzhledem k této situaci je nutné přestat strkat hlavu do písku  a uvědomit si, že za 0,50 Kč a nebo 1 Kč nebude možné jednotlivé etikety prodávat. Tato cena by mohla platit při koupi celé sbírky, ale cena jednotlivých etiket by se měla pohybovat mezi 3 až 5 korunami. Jistě to není příjemné, ale prostě to tak je.

Každý se také bude muset zamyslet nad tím, jaké odchylky zařazovat do sbírky. Například u čísel EU v oválku, kde byly země značeny jedním písmenem, se objevují změny. Místo D je DE u Německa, u Španělska a Francie se objevuje celý název státu a přitom celá grafika etikety zůstává stejná. Sbírat nebo nesbírat? Velcí a menší sběratelé odpoví asi každý jinak, ale určitě je to věc k diskusi.

sýrová etiketa

Etiketa z nově objevené "sýrařské" země Nigerie.

Určitě se osvědčilo řazení etiket podle EU čísel, protože pomalu se už neví, kdo sýr vyrobil. Na etiketě je adresa distributora a někdy ani to ne, takže číslo je jediným přesným prvkem na obalu. Samozřejmě není na všech etiketách, ale podíl číslovaných etiket se zvyšuje.

Tedy pro sběratele sýrových etiket není doba ideální, ale přesto se objevují zajímavé novinky, výroba sýrů expanduje do zemí, kde nikdy předtím nebyla, na trh jsou uváděny stále nové sýry, od firem, které byly řadu let ve sbírce zastoupeny jednou etiketou se objeví velká kolekce a samozřejmě i naopak - některé velké společnosti s výrobou končí. Mnozí z nás určitě mají pocit nostalgie, když si vzpomenou na stovky etiket tavených sýrů ze Švýcarska nebo Dánska, které nenávratně zmizely. Ale objevují se kvalitní etikety z východních zemí a rozmach cestování přináší do sbírek etikety z exotických zemí.

Takže buďme trpěliví, pokud to jde, tak aktivnější a sbírky určitě porostou. Za velkými přírůstky se nemusíme honit, sbírejme pro radost. 

sýrová etiketa

Etiketa farmy v Uruguayi.

Závěrem uvádím přehled sběratelů, kteří vlastní největší sbírku každé ze 121 zemí, ze kterých jsou známy sýrové etikety:

Země

Sběratel   počet ks
FRANCIE Loistron F 65 200
ŠVÝCARSKO   Boltshauser CH 27 996
NĚMECKO Boltshauser CH 25 151
ČESKÁ REPUBLIKA Kouřím CZ 17 693
ŠPANĚLSKO Noya E 14 584
POLSKO Kosmulski PL 14 532
NIZOZEMSKO Kempen NL 12 324
VELKÁ BRITÁNIE Claxton GB 11 572
USA Likler CZ 10 126
DÁNSKO Likler CZ 6 980
RAKOUSKO Likler CZ  6 110
SLOVENSKO Kouřim CZ 5 213
RUSKO Likler CZ 3 610
BELGIE Kempen NL 3 425
KANADA Likler CZ 3 310
ITÁLIE Boltshauser CH 2 478
AUSTRÁLIE Likler CZ 1 800
MAĎARSKO Šmiraus CZ 1 750
JAR Likler CZ 1 360
ARGENTINA Likler CZ 1 260
UKRAJINA Likler CZ 1 230
NOVÝ ZÉLAND Lebl CZ 935
FINSKO Kosmulski PL 890
IZRAEL Likler CZ 742
IRSKO Likler CZ 720
BRAZÍLIE Likler CZ 710
ŠVÉDSKO Likler CZ 690
PORTUGALSKO Likler CZ 640
NORSKO Likler CZ 590
CHORVATSKO Likler CZ 580
SLOVINSKO Likler CZ 401
LITVA Likler CZ 388

RUMUNSKO

Tatíček CZ 384
MEXIKO Likler CZ 350
JAPONSKO Likler CZ 345
SRBSKO A ČERNÁ HORA Tatíček CZ 344
LOTYŠSKO Zelenka CZ 343
ISLAND Likler CZ 290
URUGUAY Likler CZ 255
BĚLORUSKO Zelenka CZ 234
KOLUMBIE Likler CZ 210
KAZACHSTÁN Zelenka CZ 205
TURECKO Likler CZ 185
BULHARSKO Medek CZ 180
ESTONSKO Zelenka CZ 165
ŘECKO Noya E 157
KOSTARIKA Likler CZ 155
ALŽÍRSKO Noya E 127
SAUDSKÁ ARÁBIE Noya E 114
CHILE Boltshauser CH 102
KUBA Likler CZ 102
EGYPT Likler CZ 88
ARMÉNIE Zelenka CZ 72
LUCEMBURSKO Likler CZ 71
TUNISKO Boltshauser CH 63

VENEZUELA

Boltshauser CH 63
KYRGYZSTÁN Likler CZ 62
MOLDAVSKO Zelenka CZ 52
UZBEKISTÁN Dobrov UA 52
KEŇA Likler CZ 50
KYPR Boltshauser CH 50
EKVÁDOR Noya E 49
FILIPÍNY Likler CZ 49
GUATEMALA Noya E 49
LIBANON Kaňok CZ 47
SÝRIE Škop CZ 43
ZIMBABWE Likler CZ 41
MAROKO Boltshauser CH 36
ČÍNA Likler CZ 35
MALTA Zelenka CZ 35
INDIE Zelenka CZ 32
ÁZERBÁJDŽÁN Kohoutek CZ 31
GRUZIE Uher CZ 29
HONDURAS Zelenka CZ 25
PERU Likler CZ 25
TÁDŽIKISTÁN Tatíček CZ 23
JAMAJKA Likler CZ 20
MOSAMBIK Tatíček CZ 20
FIDŽI Likler CZ 19
JORDÁNSKO Zelenka CZ 18
MAKEDONIE Likler CZ 18
ALBÁNIE Medek CZ 17
BOSNA A HERCEGOVINA Tatíček CZ 16
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Likler CZ 16
IRÁK Záruba CZ 16
KOREA JIŽNÍ Brändli CH 16
BOLÍVIE Škop CZ 14
BOTSWANA Zelenka CZ 12
LYBIE Springer CZ 11
SAN MARINO Danda CZ 11
PARAGUAY Kosmulski PL 10
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Likler CZ 10
SRÍ LANKA Škop CZ 10
ANDORRA Noya E 9
INDONÉSIE Škop CZ 9
LICHTENŠTEJNSKO Boltshauser CH 9
ÍRÁN Kosmulski, Likler PL, CZ 8
MAURITÁNIE Zelenka CZ 6
ANGOLA Likler CZ 4
THAJSKO Noya, Proux, Tatíček E, F, CZ 4
TURKMENISTÁN Tatíček CZ 4
JEMEN Brändli, Buldra CH, CZ 3
KAPVERDY Zelenka CZ 3
KUVAJT Novotný, Tatíček CZ 3
MADAGASKAR Kempen NL 3
PÁKISTÁN Boltshauser CH 3
SÚDÁN Sedláček CZ 3
VIETNAM Likler, Škop CZ 3
GHANA Škop CZ 2
MYANMAR Danda CZ 2
NEPÁL Boltshauser, Škop CH, CZ 2
SENEGAL Škop CZ 2
ZAMBIE Likler, Zelenka CZ 2
ETIOPIE Lebl CZ 1
KOREA SEVERNÍ Boltshauser,Kohoutek CH, CZ 1
NIKARAGUA Likler CZ 1
OMÁN Boltshauser CH 1
PANAMA Brändli CH 1
SALVADOR Medek CZ 1
SOMÁLSKO Noya E 1
TRINIDAD A TOBAGO Polách CZ 1

Kompletní výsledky sekce sýrových etiket ke stažení.11. 11. 2006, Sekce sýrových etiket - Klub sběratelů Kuriozit
Novinky
Francie
Francie
27. 05. 2024: Celá novinka

Irsko
Irsko
22. 05. 2024: Celá novinka

Španělsko
Španělsko
17. 05. 2024: Celá novinka

Francie
Francie
12. 05. 2024: Celá novinka

Kanada
Kanada
07. 05. 2024: Celá novinka

Polsko
Polsko
02. 05. 2024: Celá novinka

Laktos collection - Cheese labels - All rights reservedONCZ.NET Copyright © Laktos Praha, spol. s.r.o. & Ladislav Likler. CMS phpRS. Webdesign by PENAweb. optimalizace PageRank.cz